Generate
Đổi vị trí tên
Ý TƯỞNG:


LƯU Ý
- A: có thể là nam hoặc nữ, thường là bot, sub, người bị tác động, máu M, v.v...
- B: có thể là nam hoặc nữ, thường là top, dom, người có tính chiếm hữu, máu S v.v...
- C: bạn của cả 2 người, người thân của 1 trong 2 hoặc tình địch, 3P, v.v...
- Hai khung nhỏ bên dưới A và B là cách xưng hô giữa 2 người.
- Một số prompt là mình tự viết, một số được dịch và tổng hợp từ nhiều nguồn.
- Rất nhiều plot máu chó, bad ending, âm dương cách biệt, tutu v.v...